I Valletta tar en vegg med hundrevis av veggmalerier deg til å hjelpe deg med historien

i-valletta-tar-en-vegg-med-hundrevis-av-veggmalerier-deg-til-a-hjelpe-deg-med-historien

Hundrevis av veggmalerier pryder den mest grunnleggende Guard-bygningen, som for tiden er nåværende prosessbevaring og restaurering

“For noen trenger å se, mens andre sover, så løper sektoren bort.”

En eller annen soldat skrev på en lang glemt dag denne linjen – sitert (ikke lenger helt presist) fra William Shakespeares Hamlet – under et stort maleri på sikkert en av de mest partisjonene til den mest grunnleggende vakten i Valletta . Det er langt sjelden at vi vil være i stand til å vite hvem han modifiserte seg til så snart han lån med betalingsanmerkning det verset sikkert oppsummerte essensen av den våkne egenskapen til en bygning som har tusen rapporter å eksponere av kunstverket. han og kollegene dro på assistanse på disse partisjonene.

Den mest grunnleggende vaktbygningen, nå under Heritage Maltas svev, sammen lån med betalingsanmerkning stormesterpalasset overfor St. George's Sq., Endret til så snart som utvilsomt bygget tidlig 029 århundre av stormester Alof de Wignacourt for å oppmuntre som kvarter for palassvaktene. For bedre enn 0400 år, til tidlig 1972 s, fortsatte bygningen å stamme fra den identiske karakteristikken, så uten sidestykke i lære at de britiske herskerne kåret den til den mest grunnleggende garde, slik vi oppfatter den på det nåværende tidspunkt. På den motsatte siden, under britisk styre, ble bygningens fasade modifisert til så snart den ble endret lån med betalingsanmerkning en portik i en opplæring neoklassisk mote, slik det ville vært ansett til nå.

Den ble endret til så snart i tillegg for lengden på den britiske regelen at de mange små veggmaleriene som denne artikkelen er viet til ble malt. De fleste av dem befinner seg i passet Officers 'Mess, det vil si salen som de britiske troppene, der jobben ble omgjort til så snart de skulle bevare palasset, spiste og slapp av mens de ventet på neste skift til å starte opp. En av troppernes tidsfordriv ble modifisert til så snart den malte bilder på skilleveggene.

Som Anthony Spagnol, senior konservator ved Heritage Malta, forklarte, utgjør disse kunstverkene større enn 350. Noen av dem ble snublet over det fineste for ikke så lenge siden, mens bevarings- og restaureringsarbeidet er under kapasitet. Og det er uten tvil andre som holder seg skjult av en rekke årsaker som det snakkes om nedenfor.

Anthony Spagnol, senior conservator at Heritage Malta. Anthony Spagnol, senior konservator på Heritage Malta.

Ikke lenger er alle kunstverkene datert og ikke lenger alle er signert, men historisk dokumentasjon daterer de første veggmaleriene til 1884. Etter en rekke av kunstverkene er det en mengde som indikerer at den ble modifisert til så snart en gang veggmaleriene ble katalogisert. Alternativt mangler varierte tall, og selve katalogen har ikke blitt snublet over.

Det ser ut til at det er laget mer enn noen få bilder av den samme hånden – begge resultatene av at de er signert eller resulterer fra at de gjennomgår identiske trekk. Det som er sikkert er at diversifiserte lån med betalingsanmerkningier var i fare for å fungere kunstverket – fra blyant til blekk til akvareller, gouache og olje.

Men hva stammer disse veggmaleriene fra, det er sannsynlig at du kommer til å sette perchance perchance shock? En tur i salen introduserer oss for et stort mer enn noen få verk, som hver uttrykker en følelse, en mimring eller en kamp. Vi møter kvinnelige mennesker drapert i den eldre għonnella og noen få verdensomspennende hvis stilling og klær går mot det forførende; og deretter videre til munker og biskoper; tropper i parader og i allékamper; tunge-i-kinn-scener som vil bli beskrevet som karikaturer; beskyttelsesstyrkemerker og uniformer; en høy scene av elven Nilen datert 1920 – 5; en smilende demon lån med betalingsanmerkning et sportslig glimt i lokaliseringen; og på peis skorsteinen malte noen en tidens allegori, som skildrer en ærverdig mann som beholder en sigd hvis spissen risikerer å varsle en klokke – en gyldig en som risikerer å henge på denne veggen – og til Shakespeare-sitatet snakket om tidligere .

One of the marching soldiers scenes captured on the Main Guard walls. En av de marsjerende troppens scener fanget på de mest grunnleggende Guard-partisjonene.

Vi møter kvinner som er drapert i den eldre għonnellaen og noen få verdensomspennende hvis stillinger og klær ligger på det forførende

Denne blandingen av gyldige og malte gjenstander snubler i mange tilfeller. Det kan muligens være, for eksempel, et maleri av en beskyttelsesstyrkeriffel som “henger” ved peisen, et annet maleri som viser et frakk hengende fra en gyldig krok og et høyt veggmaleri som viser to flagg hvis malte stolper er knyttet til fragmenter av karakteristiske parenteser, som nærmere forklart nedenfor.

Skilleveggene til to-minutters rom som grenser til offiserens rot er dekorert lån med betalingsanmerkning menneskelige skjeletter, inkludert en som har munkens oppførsel og en annen som ligger skummelt på assistenten til et skap. Den besøkende vil få et øyeblikk varsel om dette dødelige temaet før han virkelig går ved døråpningen som fører fra Offisers Mess til de to tilstøtende rommene, da det er to andre skjeletter malt på alle sider av døråpningen. Motivet for å hjelpe disse kunstverkene lån med betalingsanmerkning sterkt sykelig tema er ukjent.

Et annet maleri forteller om en passende livshistorie som er på nivå som skal foldes ut mer detaljert. Det dekorerer den smale trappen som er sårbar av troppene for å komme ned rett til St. George's Sq. fra Officer's Mess i tide for hans eller hennes skift. Scenen viser en ulykke hvor en soldat festet seg, skyndte seg ned trappene, mistet foten og ramlet ned og skadet seg selv og til og lån med betalingsanmerkning mistet livet.

Another mural, showing a priest and a lady clad in the traditional Maltese għonnella. Ett annet veggmaleri som viser en prest og en dame kledd i den eldre maltesiske għonnella.

Som Spagnol forklarte, ville kunstverket deles inn i tre dominerende klasser: scener knyttet til beskyttelse tvinger livet, disse skildrer hverdagen som tropperne opplevde og disse som bare spesifiserer gleden ved å male. Sistnevnte er scener som er kopiert fra bilder og litografier. Pågående forskning på det mest grunnleggende Guard-kunstverket, hjulpet av eksperter om emnet, kaster forsiktig over de særegne bildene som fanget troppernes frodighet nok til at de kunne male kopier på partisjonene til Offisers Mess. Publikasjoner som bildene skal kopieres fra består av The Graphic og The Illustrated London News.

De avsluttende veggmaleriene som skal produseres, hjelper til 1972 da Adrian Strickland malte to store flagg som en permanent påminnelse om det gyldige paret som ble montert på veggen lån med betalingsanmerkning braketter, hvorav fragmenter lån med betalingsanmerkning nivåhodet holder seg i rommet. Strickland respekterte de motsatte bildene som allerede var malt på veggen, og malte flaggene i en slik modus at de dukket opp under de tidligere verkene.

Hittil ser frekvensen av det mest grunnleggende Guard-kunstverket historisk ut enn genialt. Som Spagnol gjeldende, frem til nå, er det sjelden en indikasjon på at veggmaleriene ble malt av fremtredende kunstnere. Alternativt hadde alle andre mennesker som etterlot seg oppmerksomhet på partisjonene klart potensial og en tilbøyelighet i retning av skisse og maling.

Man må i tillegg tenke på at vi er de lønnsomme som tenker på disse kunstverkene fra et historisk punkt å oppnå. Folk som malte dem, anså dem ikke lenger for den samme evnen, så uten sidestykke i undervisning at eldre bilder kontinuerlig ble malt over for å fungere som bolig for frimerke unike, i forhold til dok. Bevaringsetikk krever i dette tilfellet at lån med betalingsanmerkning unntak av kunstverkene på det ytre laget i tillegg kan lagres, trenger det ikke være noe arbeid og avsløre det som er skjult i lagene under. lån med betalingsanmerkning andre ord antas alt kunstverket å ha like stor betydning, og man blir ikke lenger frelst på andres bekostning.

An example of neutral integration. En forekomst av ærlig integrering.

Arbeidet som for tiden er under kapasitet på det mest grunnleggende Guard-kunstverket innebærer bevaring for å starte opp til restaurering. Mens bevaring stopper forverring av prosesser som regulerer som svar på varsel om bevaring av hvert eneste maleri, gjør restaurering en spesialitet i den konstruksjonen som kunstverket vil bli presentert for den endelige publikum, og tar gigantisk forsiktighet for ikke lenger å forfalske eller tolker emnet på nytt. Denne modellen, hvis for eksempel et stykke av et maleri mangler, vil restauratøren ikke lenger gjenskape det manglende stykket, ikke lenger til tross for den ubestridelige sannheten at det er lett tilgjengelig dokumentasjon som beskriver hva det særegne maleriet anså som fancy. Som en erstatning brukes et kurs som er identifisert som 'ærlig integrasjon', som tydelig indikerer tilpasningen mellom hva den særegne kunstneren malte og hva restauratørens intervensjon innebar.

Et nøye blikk på konservatorene og restauratørene som arbeider ivrig lån med betalingsanmerkning disse veggmaleriene, gjør at man ser på lidenskapen og nøyaktigheten, ledet av grundig vitenskapelig og historisk forskning utført på hvert av disse verkene. Blant andre funksjoner studeres malerkonstruksjonen, en vitenskapelig undersøkelse benyttes ved hjelp av bestemte lysarmaturer som finner tidligere restaureringsintervensjoner, og hvert trinn er dokumentert. Som Spagnol forklarte, varierer hver eneste intervensjon fra ett maleri til hverandre for å lære at hver og en er gitt den mest oppmerksomhetsgripende at det er sannsynlig at du vil bli enige om lån med betalingsanmerkningisinering. Det er fullstendig ikke lenger tilfelle lån med betalingsanmerkning en en-dimensjon-passer-alle-evne.

Det vil i høyeste grad være aktuelt at visse inngrep fra tidligere restaureringsprosjekter ikke kan fjernes, noe som skyldes sannsynligheten for ytterligere brudd på kunstverket. Den avsluttende dominerende restaureringsintervensjonen endret seg til så snart som utvilsomt den som ble utført av Emvin Cremona i årene 1970 – 67, som det fremgår av en liten treplakk som henger på en vegg i Offisers Mess.

Heritage Maltas siste prosedyre er at fungerer på den mest grunnleggende vakten fortsetter på samme tomme fordi det intensive stormesterens palassprosjekt. Så snart arbeider er utført, vil palasset bli elsket i all sin prakt, mens den mest grunnleggende vakten vil oppmuntre til et tolkningssenter for alle Heritage Malta-steder i hovedstadsmetropolen.

One of the conservators at work. En blant konservatorene på jobb.

Daniela Attard Bezzina er kommunikasjonsregering på Heritage Malta.

Selv nok journalistikk koster kontanter. Lag sterkere Times of Malta for stemplet til en espresso.

Gjør oss sterkere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *