Alle samfunnslag diskuterer ånden til den sentrale økonomiske arbeidskonferansen: Følg folks overherredømme og pass folks levebrødstemperatur

alle-samfunnslag-diskuterer-anden-til-den-sentrale-okonomiske-arbeidskonferansen:-folg-folks-overherredomme-og-pass-folks-levebrodstemperatur
Til Til Til

Xinhua News Agency-reporter Wang Youling He Zongyu Luo Fei

For å gjøre økonomisk arbeid godt under alvorlige utfordringer, er folks overlegenhet den grunnleggende forutsetningen for å ta riktige valg. Den sentrale økonomiske arbeidskonferansen som ble avholdt for noen dager siden, formidlet en sterk varme på folks levebrød.

Mennesker fra alle samfunnslag tror at 2021 året er det første året i “14. femårsplan”. Når vi står ved utgangspunktet for et nytt liv og kamp, ​​må vi alltid sette folks interesser i den høyeste posisjon og anker ” “Grunnleggende folks levebrød” er “fast stjerne”, som arbeider sammen, pionerer og initiativrik.

“Under utbruddet av den nye kronelungebetennelsesepidemien er grunnleggende levebrød for 14 blitt garantert effektivt, og folks levebrød er effektivt garantert.” Nestleder i Nasjonal utvikling og reformkommisjon, Ning Ji, direktør for National Bureau of Statistics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *